Gdje se nalazim: Naslovna - Odluke - Opći uvjeti
Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Opći uvjeti

Opći uvjeti korištenja javne usluge opskrbe pitkom vodom i javne usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 14/04., „Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/04). Razlog donošenja ovog općeg akta je uređenje odnosa između VARKOM d.d. koji pruža uslugu i korisnika te usluge koji se korisnik priključio na vodoopskrbni ili kanalizacijski sustav kojim upravlja VARKOM.

Objavljeno:21.1.2014.

Na vrh
Korisni linkovi