Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Zahtjevi i suglasnosti


 • Varkom d.d. izdaje POSEBNE UVJETE PRIKLJUČENJA i SUKLADNOSTI NA POSEBNE UVJETE PRIKLJUČENJA, za potrebe priključenja na komunalne vodne građevine, POSEBNE UVJETE GRAĐENJA iz područja vodoopskrbe i odvodnje za potrebe ishođenja lokacijske dozvole, izrade prostornih planova, te SUGLASNOSTI NA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU za potrebe izdavanja Potvrde glavnog projekta, odnosno Rješenja o uvjetima građenja.

 

 • Kroz uvjete se daju podaci o postojanju vodovodne i kanalizacijske mreže na tom području te kote priključenja i revizijska okna.

 

 • U skladu s novim zakonom prilog zahtjevu u fazi ishođenja lokacijske dozvole je IDEJNI PROJEKT koji mora sadržati tehničko rješenje ucrtano u situaciju i tehnički opis.
Objavljeno:10.6.2010.

Na vrh
Korisni linkovi