Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Politika sigurnosti vode za piće

Prema odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, uspostavili smo i provodimo redovite kontrole higijenskih uvjeta proizvodnje i distribucije vode za piće, provedbom sustava samokontrole temeljenog na HACCP sustavu.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) je sustav praćenja i kontrole svih čimbenika koji tijekom pripreme, proizvodnje, skladištenja i distribucije namirnica mogu izravno ili neizravno utjecati na njihovu kvalitetu i zdravstvenu ispravnost. HACCP sustav, kao najpouzdaniji način zaštite namirnica od kontaminacije prihvatili su svi veći proizvođači hrane i vode u svijetu i u Republici Hrvatskoj, te smo se i mi u našoj tvrtci «VARKOM» d.d. Varaždin odlučili za njegovu implementaciju u proizvodne procese.

U tom cilju provodimo slijedeću politiku HACCP sustava u proizvodnji vode za piće:

 • zadovoljavanje pravnih propisa o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće,
 • predviđanje opasnosti i rizika u svim fazama procesnih koraka, te njihovo otklanjanje na licu mjesta,
 • poduzimanje preventivnih i korektivnih mjera prije nastanka problema, odnosno nesukladnosti,
 • uključivanje svih zaposlenika u procese tako da aktivno sudjeluju u brizi o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće,
 • kontinuirano podizanje kvalitete pruženim uslugama,
 • kontinuirano smanjenje broja nesukladnosti a samim time i reklamacija krajnjih korisnika,
 • smanjenje troškova proizvodnje analizom proizvodnih procesa,
 • smanjenje gubitaka,
 • povećanje zadovoljstva korisnika,
 • sustavno i temeljito provođenje politike higijene u svim fazama proizvodnih procesa.

 

+ Povećaj
Na vrh
Korisni linkovi