Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Kvaliteta otpadnih voda


Svrha  akreditiranog laboratorija za otpadne vode je provoditi svakodnevni nadzor i upravljanje rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te sustavno nadzirati velike zagađivače koji su priključeni na sustav javne odvodnje.

Pokazatelji analiza otpadnih voda određeni su Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (N.N. br. 80/13, 43/14, 27/15, 3/16) te prema Vodopravnoj dozvoli (Klasa: UP/I-325-04/13-05/0158, Ur.br. 374-26-3-13-3).

Granične vrijednosti za suspendiranu tvar, BPK 5, KPK, ukupni fosfor i ukupni dušik koji se ispuštaju nakon pročišćavanja iz sustava javne odvodnje u prirodni prijemnik, određuju se prema veličini uređaja (ES) i kategoriji vode prijemnika (osjetljivosti područja). Voda prijemnika spada u II kategoriju (osjetljivosti područja) prema veličini uređaja i stupnju pročišćavanja.

+ Povećaj
+ Povećaj
+ Povećaj
+ Povećaj
Na vrh
Korisni linkovi