Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

VARKOM d.d. objavljuje natječaj za radno mjesto direktor-uprava

Temeljem članka 7. stavak 4. Statuta, Nadzorni odbor objavljuje natječaj za radno mjesto - direktor - uprava

UVJETI KOJE KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI:

- završen fakultet/magisterij tehničkog ili ekonomskog usmjerenja, prednost: magisterij ili doktorat znanosti

- najmanje sedam (7) godina iskustva na rukovodećim poslovima

- odlične pregovaračke i analitičke sposobnosti

- odlično poznavanje budžetiranja te financijskih utjecaja na poslovanje

- aktivno poznavanje engleskog i/ili njemačkog jezika

- aktivno poznavanje MS OFFICE alata

- prednost: iskustvo u projektima povezanim s vodnim gospodarstvom ili sustavima za pročišćavanje otpadnih voda


Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta: presliku diplome, dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima, presliku domovnice, kao i javnobilježnički ovjerenu izjavu da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, prijevare, terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, pranja novca ili financiranja terorizma, dječjeg rada ili drugih oblika trgovanja ljudima, a sve sukladno odredbama Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 144/12. 56/15., 61/15.).

Zamolbu sa životopisom, u zatvorenoj omotnici s naznakom „prijava na natječaj za radno mjesto direktor-uprava“, potrebno je neposredno dostaviti u OJ „Opći poslovi“ VARKOM d.d., Varaždin, Trg bana Jelačića 15, najkasnije do kraja radnog vremena (15:00 sati), dana 29.12.2017. godine (petak).

U Varaždinu, 15.12.2017. godine

                                                                                           Predsjednik Nadzornog odbora:

                                                                                                   Stipo Čelam, dipl.oec.
 

 

Na vrh
Korisni linkovi