Gdje se nalazim: Naslovna - Javna nabava
Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

UPRAVLJANJE PROJEKTOM - AGLOMERACIJA VARAŽDINSKE TOPLICE


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 10.7.2018. godine

USLUGE INFORMIRANJA, JAČANJA VIDLJIVOSTI I OSNAŽIVANJA KAPACITETA U PROVEDBI PROJEKTA


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 4.7.2018. godine

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VARAŽDINSKE TOPLICE - NADZOR


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 3.7.2018. godine

SANACIJA ASFALTNIH POVRŠINA - BANFICA Varaždin  


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 28.6.2018. godine

REKONSTRUKCIJA, PROŠIRENJE I NADOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNE VODE NA PODRUČJU VARAŽDINSKIH TOPLICA, TUHOVCA, LUKAČEVCA TOPLIČKOG, SVIBOVCA I JALŠEVCA SVIBOVEČKOG 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 26.6.2018. godine

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA VARAŽDIN 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 28.5.2018. godine

SANITARNA KANALIZACIJA U KAŠTELANCU 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 7.5.2018. godine

NAFTA


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 27.3.2018. godine

VODOOPSKRBA PODRUČJA NASELJA RADEŠIĆ   


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 20.3.2018. godine

STROJ ZA USITNJAVANJE OTPADNOG DRVA I GRANJA


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 16.3.2018. godine

ASFALTNA MASA 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 15.11.2017. godine

USLUGA ZBRINJAVANJA NEOPASNIH OTPADAKA I NEOPASNOG OTPADA


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 23.10.2017. godine

VODOOPSKRBNA MREŽA VISOKA ZONA KLENOVNIK 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 9.10.2017. godine

PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE VISOKE ZONE U NASELJU HRASTOVEC TOPLIČKI  


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 29.9.2017. godine

VODOOPSKRBA NA PODRUČJU VISOKE ZONE OPĆINE BREZNIČKI HUM - ŠĆEPANJE 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 19.9.2017. godine

FITINZI I VENTILI 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 12.7.2017. godine

INFRASTRUKTURA U PODUZETNIČKOJ ZONI LJUBEŠĆICA - I FAZA 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 6.6.2017. godine

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – AGLOMERACIJA LUDBREG


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 8.9.2017. godine

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – AGLOMERACIJA NOVI MAROF


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 7.9.2017. godine

VODOVODNI MATERIJAL FITINZI I VENTILI


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 13.7.2017. godine

IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE INFRASTRUKTURA U PODUZETNIČKOJ ZONI LJUBEŠĆICA – I FAZA


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 7.6.2017. godine

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 5.6.2017. godine

VODOMJERI, MEHANIZMI VODOMJERA, SPOJNICE VODOMJERA I REZERVNI DIJELOVI


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 25.5.2017. godine

IZGRADNJA ZDENČANE KOMORE V4-VINOKOŠĆAK


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 24.5.2017. godine

IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA S PODRUČJA NASELJA GORNJE I DONJE MAKOJIŠĆE


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 22.3.2017. godine

IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA VISOKE ZONE GRADA LEPOGLAVA


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 21.3.2017. godine

POŠTANSKE USLUGE


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 17.3.2017. godine

A-4. DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE – OPĆINA BERETINEC, SVETI ILIJA, GORNJI KNEGINEC I TRNOVEC BARTOLOVEČKI


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 16.2.2017. godine

A-2. DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE – OPĆINA CESTICA, VINICA, PETRIJENEC I SRAČINEC


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 6.2.2017. godine

A-3. DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE – OPĆINA VIDOVEC I MARUŠEVEC


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 16.1.2017. godine

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VARAŽDIN A-1. DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 5.1.2017. godine

VODOVODNI MATARIJAL - CIJEVI, FAZONSKI KOMADI


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 15.12.2016. godine

PE-HD VODOVODNE CIJEVI 20-160 mm


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 8.11.2016. godine

ASFALTNA MASA


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 8.11.2016. godine

ODVOZ I ZBRINJAVANJE PROIZVODNOG OTPADA S UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA VARAŽDIN


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 18.8.2016. godine

IZGRADNJA KANALIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE VINICA (od naselja Marčan do kraja naselja Gornje Ladanje)


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 17.8.2016. godine

PROVOĐENJE INFORMIRANJA JAVNOSTI I VIDLJIVOSTI PROJEKTA - SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VARAŽDIN


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 2.6.2016. godine

A-3. DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE - GRAD VARAŽDIN I SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 18.4.2016. godine

DOBAVA NAFTE


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 7.4.2016. godine

DOBAVA BETONA


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 7.4.2016. godine

KONCEPCIJSKO RJEŠENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA VARAŽDIN S IZRADOM MATEMATIČKOG MODELA I PREDSTUDIJOM IZVODLJIVOSTI


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 25.2.2016. godine

Vodovod od naselja Sveti Petar do naselja Kapela Podravska Izgradnja vodovodne mreže naselja Breznica-Brstec


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 4.2.2016. godine

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VARAŽDIN DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA UPOV VARAŽDIN


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 27.1.2016. godine

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VARAŽDIN - NADZOR RADOVA


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 27.1.2016. godine

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VARAŽDIN - UPRAVLJANJE PROJEKTOM


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 27.1.2016. godine

VODOVODNI MATERIJAL DOBAVA FITINGA I VENTILA


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 25.1.2016. godine

POŠTANSKE USLUGE


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 17.8.2015. godine

DOGRADNJA POSLOVNE GRAĐEVINE NA LOKACIJI MOTIČNJAK


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 12.8.2015. godine

VODOOPSKRBA NA PODRUČJU VISOKE ZONE OPĆINE MARTIJANEC-NASELJA RIVALNO I DONJA POLJANA


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 21.7.2015. godine

DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NASELJA TRNOVEC I ZBELAVA - RASTERETNI KANAL


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 20.7.2015. godine

VODOOPSKRBNI SUSTAV BORIČEVEC TOPLIČKI, HRASTOVEC TOPLIČKI I DIO NASELJA PETKOVEC TOPLIČKI - I FAZA


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 24.6.2015. godine

VODOOPSKRBNI SUSTAV KLJUČ - OŠTRICE


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 16.6.2015. godine

VODOISTRAŽNI RADOVI U SUSTAVU VODOVODA VARAŽDIN


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 15.6.2015. godine

IZRADA PROGRAMA ZA PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE U ZONAMA VODOCRPILIŠTA BARTOLOVEC, VINOKOŠČAK, VARAŽDIN


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 20.5.2015. godine

USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE ZA IZGRADNJU SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 11.5.2015. godine

DOBAVA NAFTE


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 21.4.2015. godine

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 10.4.2015. godine

USLUGA IZRADE TENDER DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU PROJEKTA „ODVODNJA I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VARAŽDIN“ ZA SUFINANCIRANJE EU SREDSTVIMA


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 2.3.2015. godine

VODOVODNE CIJEVI - DUKTIL LIJEVANOŽELJEZNI FAZONSKI KOMADI


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 24.12.2014. godine

SPOJNI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD ČEREŠNJEVO – VIDOVEC - NOVA VES - PETRIJANEC 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 22.12.2014. godine

ASFALTNA MASA     


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 20.11.2014. godine

SERVIS VOZILA I STROJEVA    


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 18.11.2014. godine

VODOVODNI MATERIJAL   


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 13.11.2014. godine

DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT  


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 05.11.2014. godine

PE-HD VODOVODNE CIJEVI DN 20-160mm  


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 24.10.2014. godine

SUSTAV ODVODNJE NASELJA SVIBOVEC PODRAVSKI PS SVIBOVEC - II ETAPA  


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 15.7.2014. godine

KOMPOSTANA VARAŽDIN - STROJEVI 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 15.7.2014. godine

KOMPOSTANA VARAŽDIN - OPREMA 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 15.7.2014. godine

IZRADA IDEJNIH I GLAVNIH PROJEKATA GRAĐEVINA SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE VARAŽDIN - ZAVRŠNA FAZA 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 7.4.2014. godine

AŽURIRANJE, REVIDIRANJE I DOPUNA POSTOJEĆE STUDIJSKE DOKUMENTACIJE I APLIKACIJE ZA EU FOND SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE V. TOPLICE 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 3.4.2014. godine

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 26.3.2014. godine

DOGRADNJA GARAŽE NA LOKACIJI MOTIČNJAK 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 20.3.2014. godine

NADZOR U GRAĐEVINARSTVU 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 18.2.2014. godine

GORIVO - NAFTA


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 12.2.2014. godine

VODOOPSKRBNI CJEVOVOD OD VS "STIPER" DO KALNIČKE KAPELE 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 20.1.2014. godine

NABAVA GORIVA 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 13.1.2014. godine

STUDIJSKA DOKUMENTACIJA I APLIKACIJA ZA EU FONDIZGRADNJA SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VELIKI BUKOVEC 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 7.1.2014. godine

POŠTANSKE USLUGE  


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 27.12.2013. godine

IZGRADNJA POSLOVNE GRAĐEVINE NA LOKACIJI O. PRICE 13


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 23.10.2013. godine

ALUMINIJSKA TRAKA


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 16.10.2013. godine

PREUZIMANJE KOMUNALNOG OTPADA


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 15.10.2013. godine

TERETNA VOZILA


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 20.09.2013. godine

VOZILA I STROJEVI


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 18.09.2013. godine

PRENAMJENA I DOGRADNJA POLJA ZA SUŠENJE MULJA U GRAĐEVINU ZA OBRADU BIORAZGRADIVOG SUBSTRATA - KOMPOSTANA 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 27.08.2013. godine

GRAĐEVINE U SUSTSAVU VODOOPSKRBE I ODVODNJE NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 21.08.2013. godine

DOBAVA, DOPREMA I MONTAŽA UREDSKE OPREME 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 27.06.2013. godine

STUDIJSKA DOKUMENTACIJA I APLIKACIJA ZA EU FOND - IZGRADNJA SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA ANGLOMERACIJE a) NOVI MAROF b) LUDBREG 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 22.05.2013. godine

ZAŠTITNA RADNA ODJELA 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 08.04.2013. godine

SUSTAV ZA ODVODNJU OTPADNIH VODA GRADA LEPOGLAVE FAZA V 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 04.04.2013. godine

SUSTAV VIDEO NADZORA POSLOVNOG CENTRA VARKOM D.D.


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 03.04.2013. godine

NADOGRADNJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VARKOM d.d. 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 21.2.2013. godine

REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2013. GODINU 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 18.2.2013. godine

MATERIJAL ZA BALIRANJE KOMUNALNOG OTPADA 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 13.2.2013. godine

VELIKA NABAVA MATERIJALA


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 17.1.2013. godine

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - ZAŠTITARSKE USLUGE 


Evidencijski broj nabave 38/12-MV-24

ODVODNJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 14.11.2012. godine

PREUZIMANJE KOMUNALNOG OTPADA


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 04.10.2012. godine

TINTE I TONERI


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 02.10.2012. godine

IZGRADNJA VODNIH GRAĐEVINA


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 21.09.2012. godine

NADZOR U GRAĐEVINARSTVU


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 12.09.2012. godine

IZRADA IDEJNOG I GLAVNOG PROJEKTA SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE SANITARNIH OTPADNIH VODA DIJELA ZAPADNOG PODRUČJA AGLOMERACIJE VARŽADIN


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 06.09.2012. godine

IZGRADNJA TRANSPORTNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA VISOKE ZONE NASELJA PODRUTE


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 06.09.2012. godine

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA BIOPLINSKO POSTROJENJE ZA KONVERZIJU OTPADAKA I MULJEVA U ENERGIJU


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 23.08.2012. godine

IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA PODRUČJU OPĆINE BREZNICA - BRSTEC


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 23.08.2012. godine

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE NADZORNO-UPRAVLJAČKOG CENTRA VODOVODA


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 10.08.2012. godine

KONTEJNERI ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 02.07.2012. godine

PREUZIMANJE KOMUNALNOG OTPADA


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 19.06.2012. godine

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 16.03.2012. godine

MATERIJAL ZA BALIRANJE OTPADA


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 22.02.2012. godine

ZBRINJAVANJE GLOMAZNOG OTPADA


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 22.02.2012. godine

VODOVODNI MATERIJAL, BOJE I LAKOVI


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 13.02.2012. godine

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - POSLOVNA GRAĐEVINA VARKOM d.d.


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 27.12.2011. godine

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA ČRNEC BIŠKUPEČKI


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 27.12.2011. godine

ZAŠTITARSKE USLUGE


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 27.12.2011. godine

Sustav rasterećenja sjevernog kanalizacijskog kolektora - dodatni radovi 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 29.11.2011. godine

Servis vozila i strojeva u vlasništvu Varkom d.d. 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 29.11.2011. godine

Osobna vozila


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 11.10.2011. godine

ALUMINIJSKA TRAKA UREĐAJA ZA BALIRANJE OTPADA


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 01.09.2011. godine 

Vozila i građevinski strojevi 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 01.09.2011. godine

IZGRADNJA PS KNEGINEC U SUSTAVU ODVODNJE AGLOMERACIJE VARAŽDIN


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 30.06.2011. godine

PRAVNE USLUGE 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 10.05.2011. godine

IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA ODVODNJU OTPADNIH VODA-AGLOMERACIJA VARAŽDIN


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 04.03.2011. godine

Zbrinjavanje glomaznog otpada iz kućanstva


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 19.01.2011. godine

Tinte i toneri


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 17.01.2011. godine

Vodomjeri


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 17.01.2011. godine

Nabava materijala 2011-2012


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 07.01.2011. godine

Zaštitarske usluge 


Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 18.01.2011. godine

Materijal za baliranje otpada


 Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 14.01.2011. godine

Izgradnja poslovnog centra Varkom d.d


Raspisan putem elektroničkog oglasnika javne nabave, Narodne novine, 22.11.2010. godine

Nafta


Raspisan putem elektroničkog oglasnika javne nabave, Narodne novine, 15.09.2010. godine

Posude za odlaganje komunalnog otpada


Raspisan putem elektroničkog oglasnika javne nabave, Narodne novine, 09.09.2010. godine

Pravne usluge 


Raspisan putem elektroničkog oglasnika javne nabave, Narodne novine,03.09.2010. godine

SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA SVETI ILIJA - BILJNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH


Raspisan putem elektroničkog oglasnika javne nabave, Narodne novine,17.06.2010. godine

USLUGA NADZORA U GRAĐEVINARSTVU


Raspisan putem elektroničkog oglasnika javne nabave, Narodne novine,16.06.2010. godine

PREPUMPNA STANICA KUĆAN U SUSTAVU ISTOČNOG KANALIZACIJSKOG KOLEKTORA - IZVEDBA AUTOMATSKE REŠETKE


Raspisan putem elektroničkog oglasnika javne nabave, Narodne novine, 04.06.2010. godine.

VODOOPSKRBA OPĆINE BREZNICA


Raspisan putem elektroničkog oglasnika javne nabave, Narodne novine, 04.06.2010. godine

ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA


Raspisan putem elektroničkog oglasnika javne nabave, Narodne novine, 04.06.2010. godine.

REVITALIZACIJA ZDENACA VODOCRPILIŠTA "VINOKOVŠĆAK"


Raspisan putem elektroničkog oglasnika javne nabave, Narodne novine, 01.06.2010. godine.

SANACIJA ZAŠTITE METALNOG VODOTORNJA "BARBARA"


Raspisan putem elektroničkog oglasnika javne nabave, Narodne novine, 01.06.2010. godine.

KANALIZACIJSKI CJEVOVOD LADANJE DONJE - II FAZA


Raspisan putem elektroničkog oglasnika javne nabave, Narodne novine, 26.05.2010. godine.

STROJNO ČIŠĆENJE SNIJEGA I LEDA S UREĐENIH NOGOSTUPA GRADA VARAŽDINA


Raspisan putem elektroničkog oglasnika javne nabave, Narodne novine, 15.04.2010. godine.
Vremenski period trajanja natječaja: 26.04.2010.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – POSLOVNI CENTAR VARKOM d.d. VARAŽDIN


Raspisan putem elektroničkog oglasnika javne nabave, Narodne novine, 14.04.2010. godine.

MJERE ZAŠTITE UŽEG VODOZAŠTITNOG PODRUČJA VODOCRPILIŠTA BARTOLOVEC


Raspisan putem elektroničkog oglasnika javne nabave, Narodne novine, 14.04.2010. godine.
Vremenski period trajanja natječaja: 03.05.2010.

Pravne usluge


Raspisan putem elektroničkog oglasnika javne nabave, Narodne novine, 01.04.2010. godine.

Kanalizacijski materijal


Raspisan putem elektroničkog oglasnika javne nabave, Narodne novine, 25.03.2010. godine.
Vremenski period trajanja natječaja: 15.04.2010.

Vodovodni materijal


Raspisan putem elektroničkog oglasnika javne nabave, Narodne novine, 25.03.2010. godine.
Vremenski period trajanja natječaja: 15.04.2010.
Na vrh
Korisni linkovi